Bioplynové stanice

Bioplynové stanice s mokrým procesem z produkce společnosti WITKOWITZ ENVI a.s. vychází z tradičního programu smaltovaných nádrží pro zemědělství.

DJI_0218_copy.png

Na vývoji smaltovaných nádrží spolupracujeme s předními českými zemědělci již 50 let. Díky jejich vynikající chemické a tepelné odolnosti spolu s unikátními technologiemi z našeho vlastního vývoje slouží také jako základ námi dodávaných bioplynových stanic.

Technologie bioplynových stanic

Technologický soubor bioplynové stanice zahrnuje zařízení na akumulaci a přípravu vstupních surovin včetně případné hygienizace, anaerobní reaktory – fermentory (vyhnívací nádrže) pracující na principu mokré fermentace v mezofilní nebo termofilní oblasti teplot, plynové hospodářství s odsiřováním, zařízení pro výrobu elektrické energie a tepla, odvodnění a skladování digestátu.

Reference a mapa bioplynových stanic >>

 

Bioplynové stanice WITKOWITZ ENVI

Smaltované fermentory umožňují vysoký stupeň redukce organického znečištění  tekutých odpadů, vznikajících v zemědělském a komunálním sektoru. Plynotěsné nádrže, opatřené špičkovou povrchovou ochranu na bázi vypáleného smaltu, představují nejlepší řešení ochrany oceli před korozí vlivem tekutých a plynných složek fermentace.

Konstrukce reaktorů umožňuje řešit míchání obsahu několika způsoby: vestavěným míchadlem, externími čerpadly nebo plynem. Vnitřní výzbroj reaktoru může být přizpůsobena požadavkům na optimální zpracování konkrétního substrátu, kterým je nejčastěji čistírenský směsný kal, exkrementy hospodářských zvířat a odpadní vody z farmaceutického a potravinářského průmyslu. Fermentory jsou dodávány jednotlivě nebo v technologickém souboru bioplynové stanice na klíč.

Nejvýznamnější přínosy bioplynové stanice

 • stabilizace exkrementů hospodářských zvířat a minimalizace zápachu
 • energetické využití organických odpadů
 • ekologická výroba elektrické a tepelné energie
 • snížení energetických výdajů podniku a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu
 • snížení závislosti na fosilních palivech a redukce skleníkových plynů

Nejprogresivnější řešení představují smaltované reaktory s nasedlaným membránovým plynojemem. K doprovodným zařízením patří také samostatné beztlaké plynojemy s vakem zabudovaným v odlehčené smaltované nádrži o objemu až 5000 m³. Smaltované nádrže se zastřešením pevnou nebo textilní pachotěsnou střechou jsou dále využívány jako vstupní jímky a skladovací nádrže digestátu.

Služby

Komplexní řešení technologických celků

Projekty

 • vlastní tým zkušených projektantů
 • návrhy kompletních technologických celků (ČOV, BPS, KMH)
 • výrobní dokumentace nových nádrží a ocelových konstrukcí
 • zpracování technicko-ekonomických studií v rámci investiční výstavby
 • návrhy rekonstrukcí technologických celků
 • realizace po celém světě

Montáže

Revize

 • hodnocení aktuálního technického stavu nádrže
 • informace o předpokládané životnosti nádrže
 • posouzení možností a návrh dalšího využití nádrže
 • doporučení vhodnosti pro skladování daného média
 • kompletní rekonstrukce

Reference: bioplynové stanice ve světě

Bioplynové stanice realizujeme na kontinentech po celém světě. 

Kontaktní formulář

Prosím, specifikujte povahu poptávky.
Ozveme se vám pro upřesnění detailů a dostupných možností.

* Povinný údaj
Odesláním formuláře souhlasíte s Ochranou osobních údajů.