4. zasedání česko-tuniské smíšené komise pro hospodářskou spolupráci v Tunisu

30/04/2019

Ve dnech 16.-18. dubna 2019 jsme se účastnili na Ministerstvu obchodu Tuniska jednání, která vyústila v podepsání pracovního protokolu. Ten je rekapitulací dosaženého stavu spolupráce a jejím dalším zaměřením do budoucna. Na jednání s tuniskými partnery přijela delegace Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Tunisko je pro Českou republiku 5. nejvýznamnějším exportním trhem a 2. importním partnerem v Africe. Rekapitulace dosažených výsledků a zájem na jejich dalším prohloubení jsou obzvláště potěšitelné v roce 2019, kdy si připomínáme 60. výročí navázání diplomatických vztahů mezi našimi zeměmi.