Adam Liška se letos stal novým ředitelem WITKOWITZ ENVI

07/05/2021

Jste mladý, ale zkušený manažer, jak na vás působí téměř dvousetletá průmyslová tradice ve Vítkovicích? Má to nějakou hodnotu pro budování značky WITKOWITZ ENVI?

Z této dlouholeté historie cítím především zodpovědnost. Zodpovědnost za to, abychom navázali na odkaz historie, pokračovali ve vytváření budoucnosti a růst naší společnosti stavěli na připravených pevných základech. Zodpovědnost v tom, aby každý náš krok, naše úsilí a každodenní práce navázaly na první dny založení naší společnosti. Budování naší značky WITKOWITZ ENVI je nesmírně důležitým aspektem, kterým odkazujeme na tradici českého výrobce a český finální produkt. Věřím, že každý z nás vnímá tuto důležitost a hodnotu produktu, který pro svět poskytujeme.

Průmysl je znamením čehosi zastaralého, z minulých století. Jak vy vidíte budoucnost průmyslu u nás? Co to pro vás osobně znamená?

Průmysl pro mě znamená hodně. Osobně jsem vy- růstal, pohyboval se a pracoval pouze v tomto odvětví a jsem si zcela jist, že má své kouzlo, své místo a uplatnění pro celou řadu generací, ať už stávajících či příštích. Vždy existuje celá řada přístupů, moderních technologií a nových směrů, častokrát bychom rádi vstoupili do všeho, co je nové a aktuální. Snažím se však být vždy realistou a pragmatickým vizionářem. Něco je aplikovatelné, něco naopak ne, ale věřím, že i naši společnost posuneme k tomu, aby byla plnohodnotnou a reprezentovatelnou průmyslovou spo- lečností. Máme na to ty vhodné předpoklady.

Téma vody, péče o vodu, kterému se věnuje i ENVI, je nyní velmi rozšířené. Jak chcete v této konkurenci uspět? Čím? Voda je tou nejcennější komoditou na celém světě.

Bez vody není život. Už jen být svým produktem v této oblasti značí globální konkurenční výhodu. Je však zapotřebí nezůstat jen u klasických řešení, na která jsme byli připraveni nebo zvyklí. Musíme společně využít potenciálu, který se v tomto segmentu pro nás nabízí a bude vytvářet. Věřím, že jako společnost, jeden tým, nebudeme jen nabízet možnost běžného vyčištění odpadních vod, ale že ji budeme v blízké budoucnosti připravovat tak, aby se v požadované kvalitě dostala zpět do oběhu a mohl ji využívat koncový zákazník – udržitelnost, cirkulární eko nomika, maximální recyklace je něco, čím se musíme doopravdy zabývat. Dokážeme ji společně vyčistit i na pitnou vodu? To teď nevím, ale věřím, že se o to budeme pokoušet. Co jiného můžeme nabídnout světu nežli možnost udržení, možnost dostatku či dopřání si čisté vody? V tom by měla být skryta i podstata naší práce.

Co je pro vás osobně nejdůležitější při řízení týmu lidí?

V prvé řadě bych nahradil slovo řízení za vedení. Jsem zastáncem toho, že tým se má vést a nejlépe vést příkladem. Nejdůležitějšími atributy dobré spolupráce a vedení týmu jsou pro mě pokora, otevřený přístup, naslouchání a podpora. Víte, neexistuje na světě žádný leader, který by do- kázal něco sám, a to je potřebné si vždy uvědomit. Vždy za úspěchem společnosti, nově vytvořeného výrobku, vstupu na nový trh a mnoha dalšími věcmi stojí tým. Pokud nejsme pokorní vůči sobě samým, nejsme ote- vření a někdy i kriticky otevření, nenasloucháme a jen vedeme monolog, respektive se nezajímáme jeden o druhého a v konečném důsledku se nepodporujeme, tak nic z toho, o co se snažíme a proč každým dnem chodíme do práce, nebude mít absolutně žádný význam. Proto jsou tyto 4 atributy pro mě naprosto klíčové pro vedení týmu.

Co vás přivedlo k práci manažera? Máte nějaké vzory nebo někoho, kdo vám nejvíce pomohl?

Chuť něco změnit a vytvořit. Nabourat běžné principy – status quo. Ukázat, že se věci dají dělat jinak. A mé vzory, no zde se stačí dostavit ke mně do kanceláře a zřejmě pochopíte. Mám rád vizionáře, kterým na začátku moc lidí nedůvěřovalo, kteří pracovali doopravdy tvrdě na svých vizích, aby je proměnili ve skutečnost, kteří se potýkali s často neuvěřitelnými peripetiemi života či businessu. Mými vzory jsou ti, kteří to nevzdali. Mezi ty hlavní však patří: John C. Maxwell, Steve Jobs a Tomáš Baťa.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace