Nové obchodní příležitosti a partnerství přinesl IFAT Mnichov

10/06/2022

Přední veletrh v oblasti environmentálních technologií je za námi. IFAT Mnichov se uskutečnil ve dnech 30. května – 3. června. Zúčastnili se ho světoví hráči v oblasti čištění odpadních vod a WITKOWITZ ENVI zde nemohlo chybět.

Naši tři obchodní zástupci zde prezentovali technologie pro aerobní a anaerobní čištění, kterými pomáháme městům a firmám vracet odpadní vodu zpět do bezpečného a čistého stavu. Petr Kutěj, Jiří Poruba a Radim Koláček skrze náš prezentační stánek, semináře i diskuze uskutečnili obchodní jednání s celkem 70 partnery i novými klienty z celého světa. 

Jsme rádi, že klienti oceňují naši každodenní snahu ekologicky vylepšit svět a opakovaně se k nám vracejí s prosbou o návrh a realizaci technického specifického řešení dle jejich vstupních informací a následných očekávání. Zároveň se k nim přidávají i klienti noví, kteří se o nás dozvěděli skrze naše úspěšné reference, zejména z oblasti vodního hospodářství a zemědělství,” hodnotí veletrh Petr Kutěj, obchodní ředitel kusových nádrží.

Partner, na kterého se za každé situace můžete spolehnout

Díky veletrhu IFAT Mnichov jsme se utvrdili v tom, že naše moderní aerobní a anaerobní technologie hrají klíčovou roli v čištění odpadních vod.

Našim partnerům i novým zákazníkům jsme prostřednictvím veletrhu dali jasný signál, že vždy přinášíme řešení na míru a že se na nás mohou vždy spolehnout. Naše reference po celém světě jsou toho důkazem. Klíčovou roli zde hraje náš tým odborníků napříč odděleními, který neustále pracuje na inovacích našich technologií.

"Zároveň jsme diskutovali nad žhavými vodárenskými tématy jakou jsou například digitalizace, efektivní nakládání s kalem se zaměřením na recyklaci cenných látek obsažených v odpadních vodách, pokrok v oblasti měření a regulace či vysoce účinné systémy s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny pro využití bioplynu umožňující trvale zlepšovat energetickou bilanci čištění odpadních vod," zakončuje Petr Kutěj.

Plně si uvědomujeme, že voda je téma, které by mělo zajímat každého z nás, a jsme rádi, že naše společnost se dlouhodobě podílí na tom, aby bylo s vodou efektivně a řádně zacházeno.