Mezinárodní veletrh GREEN POWER 2017

25/05/2017

Energy Future Week je cyklus eventů věnovaných energetickému průmyslu, který se konal v Poznani 22. - 26. května 2017. Cílem týdne Energy Future Week je otevření problematiky moderního odvětví energetiky, plynu, tepla, kapalných paliv a obnovitelných zdrojů energie. Seznámit se s určujícími trendy pro energetiku ve střední a východní Evropě, výměnu zkušeností z mezinárodního prostředí a inspiraci k rozvoji
Týden ENERGY FUTURE byl složen z :

Mezinárodního energetického veletrhu EXPOPOWER
Mezinárodního veletrhu obnovitelných energií GREENPOWER
Výstava INNOPOWER

Témata na veletrhu byli například zelená energie, jako výrobci čistíren odpadních vod a bioplynových stanic je pro naši firmu toto téma velmi aktuální. 
Naše reference se pojí se stavbami a technologickým vývojem v oblasti jímání a energetického zužitkování bioplynu.

Veletrh byl proto pro nás příležitostí pochlubit se značnými úspěchy staveb BPS na polském trhu. Setkat se s potenciálními investory a klienty v této oblasti.