Na cestě k energetické transformaci kraje: WITKOWITZ ENVI a Moravskoslezské energetické centrum podepsali memorandum o spolupráci

20/05/2021

Udržitelnost a inovace představují nejen stěžejní pilíře směřování moderních firem, ale také celospolečenskou potřebu adaptovat se na ekologické změny. Na ně odkazuje nové memorandum o spolupráci mezi WITKOWITZ ENVI a Moravskoslezským energetickým centrem, které bylo stvrzeno ve čtvrtek 20.5.2021.

Předmětem spolupráce bude výměna poznatků týkající se efektivního nakládání s bioplynem a biometanem. Společné aktivity navazují na výstupy a doporučení Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji. Ty by měly vést k rozvoji moderní energetické infrastruktury a umožnit přechod na nízkoemisní technologie. Spolupráce si do budoucna slibuje celkové zlepšení životního prostředí i zaměstnanosti v regionu. 

Za naši společnost nabízíme kraji podporu v oblasti efektivního využití bioplynu a biometanu jakožto energetického zdroje získaného z biologicky rozložitelných odpadů, komentuje Adam Liška, generální ředitel a předseda představenstva WITKOWITZ ENVI. Dodává, že jde nejen o samotné zpracování komunálních a biologicky rozložitelných odpadů, ale také o technologie pro oblast průmyslových kalů, kalových koncovek a biometanu.

Podle Rostislava Rožnovského, ředitele Moravskoslezského energetického centra, bude cílem společných aktivit výměna poznatků v oblastech, se kterými má WITKOWITZ ENVI dlouholeté zkušenosti: Spolupráce tak bude směřovat k podpoře firem podnikajících v sektorech energetiky a průmyslu při přechodu na nízkoemisní technologie se zaměřením na oblast čistíren odpadních vod pro komunální i průmyslové odvětví, zemědělské a průmyslové bioplynové stanice pro zpracování organických odpadů, a v neposlední řadě na zapojení komunitní energetiky nebo energetických společenství do moderního energetického mixu Moravskoslezského kraje, vysvětluje Rožnovský.

Jak přiblížil i Adam Liška, předmět dohody řeší jednu z klíčových otázek blízké budoucnosti.Memorandum vnímáme jako krok správným směrem, hodnotí. Podle něj jde nejen o otázku reakce jednotlivých odvětví na nutnost energetické transformace, ale také celospolečenský trend, který se brzy stane standardem. Data mluví jasně Mezinárodní agentura pro energii letos zveřejnila prognózu, podle které by mělo dojít ke zpomalení globálního oteplování a udržení průměrného ročního nárůstu teploty na 1,5 °C. Dle jejích nejnovějších dat bude spotřeba fosilních paliv po roce 2021 rapidně klesat, zatímco vodní, solární zdroje a biopaliva porostou.

Vnímáme, že cíle, které jsme si stanovili v rámci tohoto strategického memoranda o spolupráci, jsou obtížné, a že cesta k nim bude dlouhá. To nás však netrápí, neboť víme, že se na sebe můžeme v těchto výzvách spolehnout, zakončuje Liška.

WITKOWITZ ENVI je ostravskou výrobně-inženýringovou společností ze skupiny WITKOWITZ, která se těmito technologiemi zabývá dlouhodobě. Bioplyn a biometan zpracovává v rámci výroby a aplikace svých technologických celků bioplynových stanic. Mimo to se společnost zaměřuje na čistírny odpadních vod, sklady kapalných minerálních hnojiv a kusové nádrže např. pro průmysl či pro pitnou vodu. To vše zhotovuje od projektu a výroby přes realizaci a montáž až po následné revize a rekonstrukce.

Moravskoslezské energetické centrum je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a má dlouholeté zkušenosti při realizaci odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu, čisté mobility a rozvoje chytrého regionu pro potřeby kraje.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace