Podepsali jsme nová memoranda o spolupráci

10/12/2021

WITKOWITZ ENVI podepsalo v posledních týdnech hned několik významných memorand.

Spoluprací se studenty k transformaci srbského vodohospdářství

Nové memorandum mezi WITKOWITZ ENVI a Hornicko-geologickou fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava je na světě.

Memorandum nás spojilo s Katedrou environmentálního inženýrství, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a ze které k nám přichází řada zkušených studentů. Rádi bychom posunuli naše aktivity o něco dále - například na úroveň projektu modernizace čistírny odpadních vod.

Cílem této spolupráce je zapojit univerzitu do výzev průmyslového prostředí, ale také participovat na výzvách, které naši společnost čekají.

Příkladem může být i Srbsko, které nedávno představilo plán na příští léta týkající se efektivnějšího čištění odpadních vod. V současnosti jejich městské čistírny filtrují pouhých 8 % odpadních vod a průmyslovými čistírnami dokonce projde všemi třemi fázemi jen 5 % odpadu.

Náš tým expertů je schopný zhotovit vše od projektu přes výrobu až po dodání a montáž a následné revize i rekonstrukce. Toto je pro nás další krok k naplnění firemní mise, kterou je mj. ochrana životního prostředí.

Vývoj nádrží nové generace s akademickou půdou

Další memorandum se týká spolupráce na výzkumném projektu s Fakultou strojní a Fakultou stavební VŠB-TUO.

Cílem bude vývoj inovativních technologií a nádrží nové generace, na nichž se budou podílet experti z řad WITKOWITZ ENVI i mladí odborníci z technické univerzity.

Po úspěšném navázání spolupráce s Fakultou stavební přinášíme nové příležitosti také na Fakultu strojní. Záměrem bude mj. poskytovat studentům odbornou praxi ve WITKOWITZ ENVI, nabízet praktická témata pro diplomové práce a přinášet částečné úvazky pro doktorandy. 

“Potvrdila se nám zde správná myšlenka spojení akademické vzdělanosti s odbornou praxí,” komentuje spolupráci s VŠB generální ředitel WITKOWITZ ENVI Adam Liška.

Alternativní paliva pro Polsko

Polsko jde také cestou alternativních paliv. Podepsali jsme nové memorandum o spolupráci v rozvoji bioplynu a biometanu.

Jak vyplývá ze světových statistik, přechod k nízkouhlíkové ekonomice je nevyhnutelný. Uvědomuje si to i Polsko. Právě s tamními investory jsme navázali vzájemnou spolupráci na projektech týkajících se energetické transformace.

Ve WITKOWITZ ENVI jsme na tuto změnu připraveni. Naše bioplynové stanice jsou už nyní schopné přeměňovat bioplyn na biometan. Poznatky vzájemně sdílíme také s Moravskoslezským energetickým centrem a připravujeme tak cestu zelené energetice budoucnosti.