Program TALENTCENTRUM: Studenti tvoří model čistírny odpadních vod

26/08/2022

Vnímáme důležitost odborné praxe na školách. Proto dlouhodobě s polupracujeme s místními středními a vysokými školami.

Letos jsme navíc podpořili projekt TALENTCENTRUM, díky němuž si žáci Vítkovické střední průmyslové školy v Ostravě-Hrabové mohli v praxi vytvořit model čistírny odpadních vod. Ten bude umístěn na čestném místě v sídle WITKOWITZ ENVI až do konc e letošního roku. Cílem projektu je podpořit talentované a nadané žáky napříč všemi obory a rozvíje t tak jejich silné stránky. Mimo to žákům dlouhodobě nabízíme praxi v oborech zámečník, strojní mechanik a seřizovač.