Seriál z oddělení kontroly kvality: "Baví mě řešit problémy a systémy. Baví mě, jak funguje firma jako organismus."

20/02/2023

Lze po pracovní stránce porovnat mentalitu lidí na severu a u nás v Česku?

Severské země obecně fungují více jako tým/organismus. 

Češi se bojí udělat chybu, nebo se bojí upozornit na věci, které na jejich oddělení nefungují, protože by mohli vypadat hloupě nebo snad i mohli být potrestáni. Na severu se chyba nebo nefungující element bere spíše jako příležitost ke zlepšení a dalšímu rozvoji a pokud na ně zaměstnanec nebo vedoucí sám upozornění, reaguje zaměstnavatel pozitivně a společně se pak snaží najít řešení. Není důležité, že perfektně fungují jednotlivá oddělení, když firma nefunguje jako celek.

Jak vnímáte kolektiv lidí a atmosféru v ENVI?

Mě to tady baví, co se týče lidí. Lidé jsou tady strašně fajn. Jsou tady srdcaři a spousta loajálních lidí, kteří by chtěli, aby to fungovalo, což dělá mou práci mnohem jednodušší.

Co vás na práci nejvíce baví?

Baví mě řešit problémy a systémy v tom smyslu, že například něco teče takhle a já si myslím, že by to mělo téct jinak a že pokud to poteče tudy, tak to bude jednodušší pro ty a ty. Baví mě, jak funguje firma jako organismus. Baví mě změny. Děláme spoustu nových věcí v nových oblastech. Baví mě vývoj a právě to mě přivedlo do ENVI, protože to není stagnující společnost a v době, kdy jsem nastoupila, tak měla firma plány, jak se bude rozvíjet, rozšiřovat, bude někam směřovat. Po systémové stránce mě nejvíce zaujalo zavádění principů EFQM, což je model excelence, a týká se systému řízení a hodnocení organizace.

Jaké jsou plány vašeho oddělení do budoucna?

Začínáme revizi postupů provádění kontrol ve výrobě, kontrol vstupních materiálů, mezioperačních kontrol, a hlavně kontrol výrobků vyrobených nejen u nás, ale i v kooperacích. Systém provádění kontrol a systém pro řešení případných neshod bude velké téma tento rok. Budeme se dále věnovat tmelům, plechům, povrchovým úpravám a hledání nových alternativ a jejich testování. Chtěli bychom rozšířit portfolio vstupních materiálů.

Jak trávíte volný čas?

Já mám dvě malé děti, takže to je můj volný čas.