Waste Water Management 2017, Kyjev, Ukrajina

26/04/2017

Naši vážení pracovníci Mgr. Mirolav Martinec a Ing. Martin Vavrečka usilovali a hledali možnosti jak se prosadit na právě rozvíjející se ukrajinský trh. Jsou to specialisté na dodávky čistíren odpadních vod (ČOV) a ostatní technologické celky jako bioplynové stanice nebo sklady na kapalná hnojiva.

V rámci výstavy vystoupili na mezinárodní konferenci velkých firem. Prezentovali zde naše produkty ENVI. Primárně patentované čistírny odpadních vod HYDROVIT.