WITKOWITZ ENVI umožňuje konzervárně v Tunisu splňovat normy

22/06/2020

Jedná se o největšího tuniského zpracovatele rybích konzerv Thon Sidi Daoud. WITKOWITZ ENVI zanalyzovalo parametry odpadních vod, které se vypouštějí ze závodu v Cap Bon. Jako dodavatel čistíren odpadních vod a bioplynových stanic jsme navrhli nápravná řešení v tomto technologickém řetězci. Odběr vzorků k jejich analýze provádí ABCo. a jejich následnou analýzu akreditovaná zkušební laboratoř, splňující požadavky ISO 17025 u Centra pro environmentální technologie v Tunisu, CITET. Na tuto analýzu bude navazovat WITKOWITZ ENVI s cílem plnit mezinárodní předpisy odpadních vod a následné snížení její spotřeby.